Regulamin sklepu

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną rękodzieła za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 2. Właścicielem Sklepu jest: Kapi Coronatus Katarzyna Piwoda, Młodów ul. Tadeusza Kościuszki 19, 37-600 Lubaczów

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 6. Przedmiotem sprzedaży są wianki na głowę, opaski, grzebyki i inne ozdoby do włosów dla dzieci i dorosłych, wianki do dekoracji drzwi lub wnętrza domu jak również ozdoby materiałowe tj. poduszki, zawieszki, ozdoby świąteczne.

2. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  •poprzez moduł sprzedażowy w witrynie www.kapicoronatus.pl
  •emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację, opłacenie zamówienia, a także w przypadku zamówienia indywidualnego potwierdzenia wyceny przedstawionej przez Sklep oraz dokonania płatności. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Produkty sprzedawane w sklepie są wykonywane ręcznie w pracowni Kapi Coronatus mogą nieznacznie różnić się kolorem i składem od zdjęć pierwowzorów. Każdy produkt jest w pewien sposób niepowtarzalny.
 4. Ceny produktów wystawionych w Sklepie są wiążące i niezmienialne, zamówienia indywidualne wyceniane są każdorazowo, a ostateczna suma jest podawana do akceptacji drogą mailową lub telefoniczną po zatwierdzeniu projektu.
 5. Czas realizacji zamówienia waha się między 4 a 32 dniami roboczymi, czas realizacji zamówień złożonych w sklepie oraz indywidualnych może w szczególnych przypadkach ulec skróceniu lub wydłużeniu.

3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest akceptacja projektu oraz zapłata za towar i przesyłkę.
 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia indywidualnego w drodze braku akceptacji wykonanego towaru zwracane jest 2/3 ustalonej ceny. 1/3 pozostaje w formie zadatku na poczet zużytych materiałów.

4. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie firmy (po wcześniejszym umówieniu się).
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania transakcji.

5. Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania

6. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zabrania się kopiowania i powielania wzorów projektów.

7. Zwroty

 1. Towar zakupiony poprzez moduł sprzedażowy Sklepu można zwrócić bez podania przyczyny na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość musi nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Odesłanie towaru musi nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy. Sklep zwraca koszt towaru oraz jego przesyłki (do kwoty najtańszej przesyłki określonej w ofercie) niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru.
 2. Towar zakupiony w drodze zamówienia indywidualnego może zostać zwrócony w ciągu 5 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku zwrotu towaru zamówionego indywidualnie, zaakceptowanego i opłaconego Sklep zwraca 1/2 kosztu towaru bez kosztów przesyłki, niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru.
 3. Warunkiem realizacji zwrotu jest dostarczenie do sklepu towaru w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Procedura  reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru Klient ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail pracowni kapicoronatus@gmail.com W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Z uwagi na rękodzielniczy i artystyczny charakter produktów, różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia wyświetlającego Klienta (proporcje, kolor itp.) oraz drobnych odstępstw w kompozycji i użytych materiałów nie mogą być podstawą do reklamacji, zwłaszcza, jeśli Klient wyraził na nie wcześniej zgodę podczas realizacji zakupu.
 3. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu